Tata Cara Wakaf Tanah | INFO WAKAF 085740003793 Tata cara perwakafan tanah milik secara berurutan dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Perorangan atau badan hukum yang mewakafkan tanah hak miliknya (sebagai calon wakif) diharuskan datang sendiri di hadapan PPAIW untuk melaksanakan Ikrar Wakaf 2. Calon wakif sebelum mengikrarkan wakaf, terlebih dahulu menyerahkan kepada PPAIW, surat-surat sebagai… Read More